Född: 2001-01-02

HD: A
AD/ED: UA/0-0

PRA-prcd: Normal/Clear
 


 

Wunja  betyder glädje och livskraft, men även betesmark. 
Formen kan tolkas som ett äppelträd.
Står för lycka & fred.

Wunja  signify delight and power of life, but even meadow. 
The sign can sees like a apple tree.
Happiness and peace

 

 

Meriter:

* CK och BIM SKK Nat Vänersborg 13/6-04 Champion!!
* 1 Ökl viltspår 13/7 2003. Viltspårchampion!!
* 1 Ökl viltspår 10/7 2003
* Cert , Cacib BIM på SKK Int Stenungsund 7/6-03.
* Cert BIM på SKK Nationella Stenungsund 25/5-03
* Cert BIM på SKK Nat Stenungsund 26/5-02
* 1 Ökl viltspår 17/3-02 
* 1 jkl, 2 jkk 3/11-01
* Godkänd anlagsklass viltspår  (9 mån & dagar gammal)

* 2:a bästa tik valpklass2 på Svenska Tollarspecialen 2001

*
 BIR-valp 15/7-01på SKK:s utst i Svenstavik
* 2:a bästa tik valpklass1 på Norska Tollarspecialen

 

 

Merits:

* Reserve-Cc and BOS, SKK:s show in Vänersborg 13/6-04. SU(u)CH!
* 1st prize Open class gametracking 13/7 2003. SVCH!
* 1st prize Open class gametracking 10/7 2003
* Cc and BOS at SKK:s Int. dogshow in Stenungsund 7/6-03.
3 Cc:s!
* Cc and BOS at SKK:s Nat. dogshow in Stenungsund 25/5-03
* Cc and BOS at SKK:s Nat. dogshow in Stenungsund 26/5-02
* 1st prize Open class gametracking 17/3-02.

* 1 juniorclass, 2 jkk 3/11-01
* Approved aptitude class gametracking (9 month & 9 days old)
* 2:nd best bitch puppyclass2 at the Swedish Tollerspecial 2001
* BOB-puppy SKC Svenstavik 15/7-01
* 2:nd best bitchpuppy at the Norweigian Tollershow 2001


Ägare: Yvonne Altemark, Torslanda