Född: 2006-02-10

HD: A
AD/ED: 0/0
 


 

 

Meriter:

*   Bruks Akl Spår 277p, ppflyttad, Överkalix31/5-09
*   Distriktsmästare i Övre Norrland i agility,l argeklass, 13/4-08
*   Boden BK:s Lydnadshund 2007
*   1:a i klassen för diskvalificerade fel på Tollarspecialen 2007
*   1:a pris i Lkl 1, 3:e placering 190,5 p Tollarspecialen, 10/8-07
*   1:a pris i Lkl 1, 1:a placering 198 p, 28/7-07 LP1
*   1:a pris i Lkl 1, 1:a placering 192 p, 6/6-07
*   Mentalbeskriven med GK skott 2007-05-06 (
Bilder och protokoll)
*   1:a pris i Lkl 1, 1:a placering 193 p, 28/4-07
*   5:a i klassen för diskvalificerade fel på Tollarspecialen 2006

 

Merits:

*   Tracking Appellclass 277p, moved up in high class Ö-Kx 31/5-09
*   Agilitymaster in the district in largeklass, 13/4-08
*   Best obedience dog at Bodens BK 2007
*   1st in the class for disqualification at Tollerspeciality 2007
*   1st prize obedience class1 3rd place 190,5 p, 10/8-07
*   1st prize obedience class1, 1st place 198 p, 28/7-07
*   1st prize obedience class1, 1st place 192 p,6/6-07

*   Done the Dog Mentaly Assessment 6/5-07 (Photos and report)
*   1st prize obedience class1, 1st place 193 p, 28/4-07

*   5th in the class for disqualification at Tollerspeciality 2006

 

 

Ägare: Helena Carrion, Boden